Välkommen till en kväll med film och diskussion!

31 mars, 2009

Socialantropologiska institutionen och alumnföreningen Antropool presenterar en kväll med film och diskussion
onsdagen den 15 april kl. 18.00-20.00 i hörsal B5, Stockholms universitet.

Johannes Sjöberg visar sin film TRANSFIKTION

Transfiktion har filmats som en del av en praxisbaserad doktorsavhandling i Drama och utforskar den experimentella etnografiska filmgenren ’etnofiktion’, där deltagarna samarbetar med filmaren för att agera ut sina egna och andras erfarenheter i improvisationer framför kameran.

Filmen handlar om identitet och diskriminering bland Brasilianska transpersoner som bor i São Paulo. Fabia Mirassos projicerar sitt liv genom hennes roll som Meg, en transexuell hårfrisörska med erfarenheter av intolerans och trakasserier. Savana ‘Bibi’ Meirelles spelar Zilda, en bland många transsexarbetare i São Paulo, som kämpar för att finna sin väg ut ur prostitutionen.

Johannes Sjöberg är lektor i film vid institutionen för drama vid Manchester University i Storbritannien. Transfiktion gjordes som en praxisbaserad doktorsavhandling i Drama om etnofiktioner. Forskningen har vuxit fram under Johannes studier i socialantropologi vid Stockholms universitet och hans arbete som skådespelare och etnografisk filmare i Sverige, Storbritannien och Latinamerika.

Välkommen!

Ladda hem PDF här.

Hur kan vi göra Antropool ännu bättre?

30 mars, 2009

Hej!

Inför det nya året med Antropool vill vi gärna veta vad som har varit bra och vad som varit mindre bra så att vi kan förbättra föreningen efter era önskemål. Ta tillfället i akt att säga vad du tycker! Skicka dina svar på nedanstående frågor och eventuella kommentarer till ann.linders (a) socant.su.se. Alla medlemmar är självklart även välkomna till våra styrelsemöten. Håll utkik på antropool.se.

Vänliga hälsningar,

Antropools nya styrelseEnkät

Hur skulle du vilja se att Antropool utvecklas under året?

Vad skulle locka dig till ett evenemang med Antropool?

Övriga kommentarer