Medlemsinfo samt inbjudan Antropool

28 mars, 2008

Kära Antropool-medlemmar

På grund av tekniska problem som vi tyvärr inte kunnat råda över har styrelsen inte kunnat skicka ut någon information till er på senaste tiden. Detta är nu åtgärdat då universitetets nya datasystem för alumner äntligen kommit igång! Ni skall nu ha fått inloggningsuppgifter till detta system där ni kan (www.alumn.su.se), uppdatera personlig information, ändra mailadresser, starta diskussionsforum osv. Det skall också finnas möjligheter att lägga upp bilder här vilket jag tror är en bra ide. Det är ju alltid kul att kunna koppla namn till ansikten, eller hur?

Även om styrelsen inte kunnat kommunicera med er så har inte verksamheten legat nere. Bland annat arbetar vi på en egen hemsida för Antropool (www.antropool.se). Vi planerar också för en Antropologdag på tema arbetsmarknad/yrkesidentitet i Gula Villan den 15 maj samt någon annan form av aktivitet i slutet av terminen. Då vi nu är kommunicerbara igen är vi givetvis mycket intresserade av att få in era ideer och ert engagemang!

Men först och främst, kl 19.00 den 9/4, är det dags för årsmöte. Detta kommer även i år att hållas på eminenta restaurang Ethiostar. Programmet är bifogat till detta mail. Innan mötet kl 17.30 samlas vi som vill äta till självkostnadspris. För bokning av bord och möteslokal behöver vi veta hur många som kommer så anmäl snarast deltagande till Philip Malmgren (philip.malmgren at socant.su.se. ämne: årsmöte). För er som är intresserade av att vara med i styrelsen under det kommande året så går det bra att kontakta Henrik Persson (henrik.r.persson at hotmail.com).

Vi hoppas givetvis så många som möjligt av er deltar på årsmötet!

Har ni övriga frågor och synpunkter kontakta philip.malmgren at socant.su.seBästa hälsningar

Styrelsen Antropool